O nás

  • Společnost GEKON se specializuje na geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí, stavebnictví a památkové péče.
  • Důležitou pracovní náplní společnosti je také tvorba geografických informačních systémů, pracujících nad daty katastru nemovitostí.
  • Společnost GEKON jako první vyvinula informační systém katastru nemovitostí, pokrývající celé území České republiky souvislým mapovým dílem.
  • Pro jeho účely vyřešila digitalizaci tzv. definičních bodů parcel na území celé republiky.
  • Toto dílo slouží dnes i v informačním systému Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
  • Společnost GEKON provozuje geoinformační systém pro řadu ústředních orgánů státní správy.